Pravno obvestilo

Avtorske pravice

Vsi podatki in vsebina (celostna graifčna podoba in logotip "Diavolo" kot njen sestavni del, fotografije ipd.), do katere ima uporabnik dostop na spletnih straneh www.diavolo.si in podstraneh, so last družbe ZI&M, d.o.o., Celje (v nadaljevanju upravljavec spletnih strani) in so predmet avtorskega pravnega varstva ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Povzemanje vsebine naših spletnih strani je uporabniku dovoljeno le pod pogojem, da se pri vsaki uporabi navede vir, avtorstvo in povezava na spletno stran www.diavolo.si. Uporabniki lahko podatke uporabljajo za osebne, nekomercialne in raziskovalne namene. Pri tem so dolžni upoštevati posebne pogoje uporabe določene pod posamezno vsebino spletnega mesta. Uporabniki, ki ravnajo v nasprotju z navedenimi določbami, bodo odškodninsko in drugače odgovarjali za posledice.

Zasebnost podatkov

Vse osebne podatke, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, bomo brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo, ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007, z dne 16. 10. 2007). Vaših podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. O vsebini in namenu uporabe posredovanih ali zahtevanih osebnih podatkov, je uporabnik obveščen pri vsaki posamezni spletni vsebini, pri kateri se zahteva posredovanje osebnih podatkov. Na spletni strani uporabljamo le tiste piškotke (»cookies«), ki so nujno potrebno za normalno delovanje strani (sistemski piškotki). Ne uporabljamo nobenih analitičnih orodij ali drugih povezav, ki bi lahko vaše osebne podatke posredovale tretjim osebam.

Omejitev odgovornosti

Upravljavec spletnih strani ni odgovoren za občasno ali trenutno nedelovanje spletnih strani, kakor tudi ne za vso morebitno škodo, nastalo zaradi napačnih, netočnih ali nepopolnih podatkov. Besedila in vsebina na spletnih straneh so informativnega značaja, zato upravljavec spletnih strani ne prevzema nobene odgovornosti  za pravilnost, kakovost in ažurnost podatkov. Pogoje uporabe spletnih strani lahko upravljavec spletnih strani kadarkoli spremeni, brez posebne najave, pri tem pa bodo spremenjeni pogoji pričeli veljati takoj naslednji dan po objavi. Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani pravnih in fizičnih oseb, za katere ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za vsebino in obliko.

Kvaliteta storitev

Ker vam želimo zagotoviti najboljšo storitev in nam vaše zadovoljstvo veliko pomeni, vljudno prosimo, da se pred oddajo naročilo posvetujete z našim osebjem o morebitni prisotnosti alergenov v naši hrani. Seznam alergenov v hrani je označen tudi na prodajnem mestu.

Če kakšna storitev ali izdelek ni izpolnil vaših pričakovanj, nam prosimo sporočite takoj. Potrudili se bomo, da boste odšli zadovoljni in se k nam še vrnili.